Prijedlog financijskog plana za 2024. godinu

Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu preuzmite na sljedećim poveznicama: