Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika možete preuzeti ovdje.