Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovne terase

Poziv za dostavu ponuda za izvođenje radova na sanaciji ravnog krova i krovne terase kao i troškovnik preuzmite na sljedećim poveznicama: