Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka.

Predmet nabave je edukacija pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka koja se provodi u sklopu projekta “Prilika” a koji je u skladu s tehničkim opisom u pozivu za dostavu ponuda. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda temeljem Operativnog programa Učinkoviti ljudiski potencijali 2014.-2020. Detaljnije o projektu kao i detaljima natječaja pročitajte u pozivu za dostavu ponuda u pdf formatu.