Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: “Nabava fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme”, kao i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama: