Poslovnik o radu upravnog vijeća

Poslovnik o radu upravnog vijeća Doma Turnić preuzmite ovdje.