Poslovnik o radu Upravnog vijeća

Poslovnik o radu Upravnog vijeća Doma za odrasle osobe Turnić preuzmite na sljedećoj poveznici: