Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (120/2016) i članku 35. Statuta ravnateljica Doma za odrasle osobe Turnić donosi plan nabave za 2019. godinu

 

Molimo sve pravne subjekte da preuzmu tender te da nam svoje ponude šalju mailom, faxom na broj 051/648-374 ili poštom na našu adresu Giusseppea Carabina 6, 51000 Rijeka.