Plan i program rada za 2022.g.

Plan i program rada za 2022.g. Doma Turnić preuzmite na sljedećem linku.