Plan i program rada za 2017.

Plan i program rada Doma za 2017. godinu preuzmite na sljedećem linku.