Odluka o poništenju jednostavne nabave – Svježe meso

U postupku jednostavne nabave “Svježe meso” nije odabrana niti jedna ponuda.

Detaljnije pročitajte u tekstu Odluke.