Odluka o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme

Odluku o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme preuzmite na sljedećim poveznicama: