Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude a predmet jednostavne nabave preuzmite na sljedećoj poveznici:

Odluka o odabiru prehrambeni proizvodi