Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude grupe I. jednostavne nabave prehrambenih proizvoda preuzmite na linku:

ODLUKE O ODABIRU PREHRAMBENI PROIZVODI