Dobrodošli!

Odlukom resornog Ministarstva od 30. lipnja 2011.g. od Doma “Turnić” odvojena je novoosnovana ustanova Dom za psihički bolesne odrasle osobe Delnice, a Podružnica Radočaj postala je Dislocirana jedinica Doma “Turnić” te će kao takva funkcionirati sve do početka rada Doma Delnice.

Ustanova zbrinjava 120 štićenika, od čega 83 na Turniću i 32 u Radočaju. O njima skrbi 53 radnika čija je osnovna djelatnost njega i briga o zdravlju odraslih osoba s mentalnim teškoćama.

Kontinuiranom izobrazbom kadrova i timskim radom radnika, Dom “Turnić” se nametnuo kao ozbiljna  ustanova socijalne skrbi  u koju, liječnici, socijalni radnici i rodbina šalju korisnike sa povjerenjem.

Kako bi išli u korak sa suvremenim standardima brige o osobama sa mentalnim teškoćama, aktivno radimo na pokretanju projekta Dnevnog boravka te drugih oblika izvaninstitucijske skrbi.

U svemu tome, imamo podršku Grada Rijeka, Primorsko-goranske županije te osnivača Ministarstva socijalne politike i mladih.

Objektivne poteškoće u radu kompenziramo razvojem volonterstva, permanentnom izobrazbom kadrova i krajnjim ciljem postupne integracije korisnika u društvo prema europskim standardima.

Mnogi od Vas koji dolaze u našu ustanovu dolaze po odgovore na neka svoja pitanja i dileme vezane uz bolesti i traženje smještaja za svoje najbliže. Pokazati ćemo Vam cijelu našu kuću od prizemlja do krova, nastojati ćemo razbiti Vaše predrasude ako ih imate i učiniti sve da na odlasku imate odgovore na sva Vaša pitanja. Uputit ćemo Vas na naše suradnike gdje ćete započeti put smještaja u našu ustanovu, a to je Centar za socijalnu skrb.

Naime, korisnici se primaju u Dom temeljem rješenja nadležnog Centra gdje ćete podnijeti zahtjev i priložiti svu potrebnu dokumentaciju. Po obradi u Centru i donošenju rješenja, CZSS uputiti ce zahtjev koji ce Komisija za prijam u Dom staviti na Listu čekanja.

Upoznajte naš tim!

Martina Baiocco

Martina Baiocco

ravnateljica
Alenka Vondra Butigan

Alenka Vondra Butigan

voditeljica Odjela organiziranog stanovanja

Kristina Vidović

Kristina Vidović

voditeljica Odjela za brigu o zdravlju i njegu korisnika
Tea Čekić

Tea Čekić

medicinska sestra, Dnevni boravak
Lovorka Pandur

Lovorka Pandur

socijalna radnica, Dnevni boravak
Zdenka Nujić

Zdenka Nujić

voditelj računovodstva
Tomislav Dereta

Tomislav Dereta

fizioterapeut
Dragica Anušić

Dragica Anušić

v.d. voditeljice Odjela pomoćno-tehničkih poslova

Što o nama kažu naši korisnici!

Arlena Padovan

Da odmah napomenem, ne znam se baš dobro izraziti pišući… Ljudi, doktori, zaposlenici… i drugi s kojima sam se susretala, svi su bili lijepe i velike osobe. S nekima sam se više, a s nekima manje povezala. Svi su prema meni bili jako dobri i puni razumijevanja. Često smo izgovarali frazu: SVI SMO JEDNAKI, ISTI… Dijagnoza je samo to – dijagnoza…ali najvažnije je to da su se tako i ponašali: puni poštovanja, uviđavnosti i razumijevanja (iako mi nikad neće biti jasno kako je sve to bilo moguće ako niste sve to prošli na vlastitoj koži). Šteta da ih je tako malo.

Bivša korisnica usluge boravka, a sada članica grupe samopodrške i volonterka u Domu Turnić. Apstinira od 4. kolovoza 2013.g. Liječena 27 puta u Psihijatrijskoj bolnici Rab (zadnji otpust 20. Svibnja 2013.g.), 15 puta u Klinici za psihijatriju KBC Rijeka, 5.5 mjeseci u Psihijatrijskoj bolnici Lopača (2005/2006.) i 10 dana u bolnici Rebro. Dvije i pol godine bila je korisnica usluge boravka Doma Turnić. Bila je u potpunosti lišena poslovne sposobnosti 2012.g., a sada joj je poslovna sposobnost vraćena.

Arlena PadovanKorisnica "Dnevnog boravka"
Suzana Matković

Ja, – Suzana, Irena i Rolf. Irena i Rolf su par već sedam godina. Oni su u jednoj sobi, ja u drugoj – sama.
Što je to bitno za jednu stambenu zajednicu da bi ona funkcionirala ?
Bitna je komunikacija, da se o svim problemima diskutira. Znači, dogovor, ako ne sto postotni, onda barem s ustupcima, znači popuštanje, a ne tvrdoglavo stajati pri svom.
Bitna je sloboda pojedinca. Svi se moramo osjećati slobodno, ali ne sto postotna sloboda, to je nemoguće jer postoje obaveze i dužnosti: čišćenje, kuhanje, nabavke i sl.. Ako nismo u stanju riješiti tegobe, onda se obratimo osoblju za pomoć. Osoblje nam daje veliku potporu. Uvijek mora postojati „ona treća strana“.
Što se mene tiče, ja mogu reći da sam zadovoljna u mojoj maloj stambenoj zajednici, moji sustanari isto i to je to.

Suzana Matkovićkorisnica usluge organiziranog stanovanja od kolovoza 2016.g.O.S
Sanja Lisov

Ja sam Sanja Lisov i rođena sam 19. svibnja 2962. Po zanimanju sam profesorica likovne kulture. Korisnica sam usluge poludnevnog boravka od prvog dana, počela sam dolaziti u rujnu 2013.g. Ovdje mi je jako lijepo. Zahvaljujući Dnevnom boravku lakše se nosim sa životnim izazovima.
U dnevnom boravku kuham, čistim i osjećam pripadnost našoj grupi korisnika.

Sanja LisovKorisnica "Dnevnog boravka"