Najnoviji događaji

Kvartalni izvještaj

Bilješke uz kvartalni izvještaj preuzmite ovdje. Obračun za…

Natječaj za radno mjesto pralja/kuhar

Raspisujemo natječaj za radno mjesto pralje/kuhara. Detalje…

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Dom Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa. Ovoga…

Izvješće o radu 2017.

Izvješće o radu Doma u 2017. godini preuzmite na sljedećem…

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Završni račun za 2017.

Završni račun za 2017. preuzmite ovdje.

Još jedno priznanje timu Doma Turnić

Još jedno priznanje timu Doma Turnić ono je Ministarstva pravosuđa…

Maškare u Domu Turnić

Još jednom, korisnici usluga smještaja, boravka…

Projekt Prilika predstavljen u Novom listu

U sklopu projekta "Prilika" Dom je dobio oko 11,5 milijuna kuna,…