Najnoviji događaji

Izvješće o radu 2017.

Izvješće o radu Doma u 2017. godini preuzmite na sljedećem…

Plan nabave za 2018.

Plan nabave za 2018. godinu možete preuzeti ovdje.

Završni račun za 2017.

Završni račun za 2017. preuzmite ovdje.

Još jedno priznanje timu Doma Turnić

Još jedno priznanje timu Doma Turnić ono je Ministarstva pravosuđa…

Maškare u Domu Turnić

Još jednom, korisnici usluga smještaja, boravka…

Projekt Prilika predstavljen u Novom listu

U sklopu projekta "Prilika" Dom je dobio oko 11,5 milijuna kuna,…

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika

Pravilnik o prijamu i otpustu korisnika možete preuzeti ovd…

Plan i program rada za 2018.

Plan i program rada za 2018. možete preuzeti ovdje.

Gostovanje na Kanalu Ri

Na Kanalu Ri imali smo prilku promovirati naš projekt "Prilika". Nadamo…