Najnoviji događaji

Natječaj za radna mjesta

Dom za odrasle osobe Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje…

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme…

Prva izmjena plana nabave za 2019. godinu

Dom za odrasle osobe Turnić objavljuje novi plan nabave Novi,…

Projekt Zajedno

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za…

Javni natječaj za zasnivanje radnog mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike…

Plan nabave za 2019. godinu

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (120/2016) i…

Izmjena pravilnika za javnu nabavu

Donosimo vam ažurirani "Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne…

Jednostavna nabava - prehrambeni artikli

Raspisujemo natječaj za nabavu prehrambenih artikala. Su potrebnu…

Dom Turnić u Novom listu

Naša Alenka za Novi list je ispričala o radu i planovima Doma…