Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu

Izvješće o ostvarenju i korištenju nenamjenskih donacija i vlastitih prihoda za 2023. godinu i evidenciju primljenih donacija preuzmite na sljedećim poveznicama: