Humanitarna akcija komunalnog društva Čistoća

Komunalno društvo Čistoća organiziralo je zanimljivu i hvale vrijednu akciju “Jednu knjigu odvoji, mirisni mažuran uzgoji” koja se održala  24. listopada 2016. godine.

Akcija će se provodila na način da svaki građanin koji donese  jednu urednu, neoštećenu knjigu, zauzvrat dobije tzv. „živu kartolinu“ koja se sastoji od edukativnog bookmarkera i vrećice sjemena mažurana (majorana hortensis), kratkog opisa biljke i uputa o uzgoju. Opširnijie o ovoj akciji pročitajte na portalu Moja Rijeka.