Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023

Na sljedećoj poveznici preuzmite Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023: