Financijsko izvješće za 2020. godinu

Financijsko izvješće Doma za odrasle osobe Turnić za 2020. godinu, kao i prateće bilješke preuzmite na sljedećim poveznicama:

  1. Financijsko izvješće 2020.
  2. Bilješke uz financijsko izvješće 2020.