Entries by admin

Pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima

Od dana 10. 09. 2019. na snazi je novi pravilnik o osobnim zaštitnim sredstvima Pravilnikom se uređuje način nabave zaštitnih sredstava i distribucije djelatnicima kao i zaduživanje i razduživanje, skladištenje, čuvanje i održavanje te brojni drugi uvjeti o kojima više možete pročitati u službenom tekstu pravilnika.

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), naručitelji su obvezni objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici javnog tijela u određenom odnosu koji se smatra sukobom interesa. Sukladno odredbi članka 80., stavak 2., točka 1. Zakona o javnoj nabavi, Dom za odrasle osobe Turnić, kao javni naručitelj, objavljuje da ne […]

Natječaj za radna mjesta

Na temelju čl. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 24/17), Dom za odrasle osobe Turnić, G. Carabino 6, Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta 1. Viši asistent u organiziranom stanovanju, 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme. 2 . Psiholog, 1 izvršitelj (m/ž), […]

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude za Edukaciju pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalasiranih obroka. Pregledom i ocjenom pristiglih ponuda a sukladno kriterijima za odabir utvrđeno je da se svojom ponudom ističe ponuđač B612 d.o.o.. Detalje odabira pogledajte u službenom priopćenju.

Natječaj za radno mjesto

Raspisujemo javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto višeg asistenta Ukoliko srednjoškolsko obrazovanje i jednu godinu radnog staža u struci te volite rad s ljudima idealan ste kandidat za mjesto Višeg asistenta u organiziranom stanovanju. Ostale uvjete i pogodnosti pronađite u službenom tekstu natječaja.

Natječaj za radna mjesta

Dom za odrasle osobe Turnić raspisuje javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: 1. Asistent u organiziranom stanovanju: 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme 2. Pomoćni radnik u kuhinji: 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme Detalje natječaja preuzmite ovdje.

Poziv za dostavu ponuda

Pozivamo sve zainteresirane da dostave ponude za edukaciju pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka. Predmet nabave je edukacija pripreme jednostavnih i nutricionistički izbalansiranih obroka koja se provodi u sklopu projekta “Prilika” a koji je u skladu s tehničkim opisom u pozivu za dostavu ponuda. Projekt je sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda temeljem Operativnog programa Učinkoviti […]

Projekt Zajedno

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ – 2014.–2020. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Doma Turnić.   EU okvir  Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“ financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, i to u okviru: Prioritetne osi […]