Entries by admin

Odluka o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme

Odluku o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme preuzmite na sljedećim poveznicama: Odluka o odabiru usluga nabave fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda usluga fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme

Poziv na dostavu ponuda

Poziv na dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave: “Nabava fizioterapeutske opreme i specijalizirane terapijske opreme”, kao i prateću dokumentaciju preuzmite na sljedećim poveznicama: Poziv na dostavu ponuda PRILOG 1. Ponudbeni list PRILOG 2.a TROŠKOVNIK – GRUPA I PRILOG 2.b TROŠKOVNIK – GRUPA II PRILOG 2.c TROŠKOVNIK – GRUPA III PRILOG 2.d TROŠKOVNIK – GRUPA IV […]