Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje

Natječaj za prijem na stručno osposobljavanje preuzmite na sljedećem linku.

Natječaj za radno mjesto vozač-ložač

Natječaj za radno mjesto vozača-ložača možete preuzeti na sljedećem linku.

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara

Natječaj za radno mjesto pralja-glačara preuzmite ovdje.

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre

Natječaj za radno mjesto medicinske sestre možete preuzeti klikom na link.

Natječaj za radno mjesto ekonoma

Natječaj za radno mjesto ekonoma preuzmite ovdje.

Registar sklopljenih ugovora

Registar sklopljenih ugovora preuzmite na sljedećem linku.

Registar sklopljenih ugovora 2012.

Registar ugovora sklopljenih 2012. preuzmite ovdje.

Popis ugovora 2013.

Ugovore sklopljene u 2013. godini možete preuzeti na sljedećem linku.

Plan nabave 2016.

Plan nabave u 2016. godini preuzmite klikom na link.